ข้อกำหนดการใช้งาน

Review Guidelines “แนวทางการรีวิว”

เรามีความตั้งใจที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและเป็นแพลตฟอร์มรีวิวที่เข้าถึงระดับชุมชน เพื่อช่วยให้คุณและเซย์โซเชียวคอมมิวนิตี้ ค้นพบสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการรับประทานอาหาร ช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เราเชื่อว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้ เซย์โซเชียว ร่วมกันสร้างขึ้นควรถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ในขณะเดียวกันข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวก็ได้รับการคุ้มครอง ดังนั้น เพื่อคุ้มครองผู้ใช้ของเราและเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นนั้นจะสร้างประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อทุกคน เราจึงจัดให้มีแนวทางการรีวิวนี้ขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • รีวิวจะถูกเผยแพร่ต่อสารธารณะ

เมื่อคุณโพสต์รีวิวบนแพลตฟอร์มของ เซย์โซเชียว รีวิวของคุณจะถูกจะเข้าถึงได้โดยสาธารณะ โดยรีวิวจะเผยแพร่ไปพร้อมกับชื่อโปรไฟล์ รูปภาพที่คุณอัพโหลดขึ้น และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเลือกให้ปรากฎไปพร้อมกับรีวิวของคุณ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “รีวิว”)  หากคุณไม่ต้องการให้บุคคลทั่วไปสามารถดูรีวิวของคุณได้ (รวมถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ใช้งาน เซย์โซเชียว) เราขอความร่วมมือจากคุณในการไม่โพสต์รีวิวใด ๆ บนแพลตฟอร์มของ เซย์โซเชียว

 • รีวิวมีผลต่อสังคมโดยรวม

รีวิวของคุณมีความหมาย โปรดคำนึงถึงผลกระทบและที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมโดยรวม และรับผิดชอบต่อรีวิวของคุณ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัยให้กับทุกคน เราขอให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหารีวิวของคุณตรงตามความจริง และไม่มีเนื้อหาใด ๆ ดังต่อไปนี้

 • ข้อคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม
 • สแปม
 • เนื้อหาปลอม หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด
 • เนื้อหาที่ต้องมีการถูกจำกัดการเข้าถึง
 • เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
 • เนื้อหาที่เป็นการละเมิด
 • เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง
 • เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
 • การแอบอ้างบุคคลอื่น
 • การโฆษณา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เราขอสงวนสิทธิในการเอาออก ลบหรือซ่อนรีวิวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีวิวใด ๆ หากรีวิวนั้นมีเนื้อหาตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเนื้อหาอื่นใดก็ตามที่ เซย์โซเชียว เห็นว่าไม่เหมาะสม หรือเป็นรีวิว หรือรูปภาพที่ผิดกฎหมายหริอข้อบังคับใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทเนื้อหาที่เราลิสต์ไว้ข้างต้น หรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง ความน่าเชื่อถือของรีวิวจะเป็นคาวมเสี่ยงของคุณเอง และรีวิวเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลเท่านั้น ความถูกต้องแม่นยำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหาของรีวิวไม่สามารถการันตีได้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ และเราขอสงวนไว้ซึ่งความรับผิดและความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากความน่าเชื่อถือของข้อมูล คำรับรอง เงื่อนไข การรับประกัน ที่อาจตีความได้จากแนวทางการรีวิวนี้ เนื้อหาของรีวิวอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการพิมพ์ผิด โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงแต่อย่างใด ในขณะที่เราพยายามติดตามและตรวจสอบเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม แต่เราไม่รับรองถึงความถูกต้องแม่นยำของรีวิวต่าง ๆ ว่าจะเป็นไปตามแนวทางการรีวิวนี้ 

 • คุณจะยังคงเป็นเจ้าของรีวิวที่ได้มีการโพสต์ โดยคุณสามารถร้องขอให้มีการเอาออกได้

เราจะไม่อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของเนื้อหาใด ๆ ที่คุณมอบให้เรา เมื่อคุณอัปโหลดหรือมอบเนื้อหาใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่เรา คุณ (ก) ให้สิทธิโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ปราศจากค่าสิทธิ ถาวร ไม่ผูกขาด ไม่จำกัด และให้สิทธิอันเป็นสากลเพื่อคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ปรับปรุง ดัดแปลง แปล สร้างงานต่อยอด เผยแพร่ โพสต์ แจกจ่าย อนุญาตช่วง หรือมอบให้ผู้อื่น ในเนื้อหาของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อและ/หรือสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกัน) ไม่ว่าอยู่ในสื่อ รูปแบบ และช่องทางใด ๆ (ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่ได้พัฒนาขึ้นต่อจากนี้ไป) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม รวมถึงวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและเชิงพาณิชย์ และ (ข) รับรองว่าคุณมีสิทธิที่จะให้อนุญาตแก่เรา ดังนั้น การใช้เนื้อหาของเราไม่ได้หมายความถึงการรับรองหรือความผูกพันใด ๆ กับคุณ

หากคุณต้องการให้เอารีวิวออก คุณสามารถส่งคำขอของคุณมายังศูนย์ช่วยเหลือของเซย์โซเชียวได้

หากคุณลบบัญชีของคุณ รีวิวที่คุณโพสต์ไว้จะยังคงอยู่ แต่จะไม่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณอีก

 • แนวทางการรีวิวนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่คุณมีกับเซย์โซเชียว

หากคุณโพสต์รีวิวใด ๆ ก็ตามบนแพลตฟอร์มของเรา แสดงว่าคุณยอมรับแนวทางการรีวิวนี้เพิ่มเติมจากเงื่อนไขการให้บริการที่ปรากฎอยู่บน  www.says.social และประกาศความเป็นส่วนตัวที่ปรากฎบน https://www.says.social/privacy นอกจากนี้คุณรับทราบเพิ่มเติมว่า คุณจะต้องรับผิดและตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดต่อ เซย์โซเชียว บริษัทในเครือ หรือผู้ได้รับอนุญาตรวมไปถึงพนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนของ เซย์โซเชียว ที่เกิดขึ้นจากและเกิดขึ้นต่อต่อข้อเรียกร้อง การกระทำ ความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ  (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายตามสมควร) ที่เกิดขึ้นโดย เซย์โซเชียว หรือฝ่ายที่ได้รับการชดเชยอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก (1) การละเมิดภาระผูกพันของคุณ การรับรอง หรือการรับประกันภายใต้แนวทางการรีวิวนี้ (2) การละเมิดหรือการใช้งานที่ผิดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามที่มีผลบังคับใช้ เซย์โซเชียว ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแนวทางการรีวิวนี้ได้ตลอดเวลา เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย คำว่า “เซย์โซเชียว” หรือ “เรา” หมายถึง บริษัท ไซเอนทิฟิก เทรดดิ้ง รีเสิร์ช จำกัด และนิติบุคคลอื่นที่ควบคุม หรือถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้ควบคุมของนิติบุคคลที่ได้อ้างถึงข้างต้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว (ตราบเท่าที่การควบคุมนั้นยังมีอยู่)

หากปรากฎว่าแนวทางการรีวิวที่เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ตรงกับแนวทางการรีวิวที่เป็นภาษาอื่น ให้ยึดอันที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 • คุณสามารถสอบถามหรือแจ้งให้ เซย์โซเชียว ทราบถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้
 • หากคุณพบว่าเนื้อหาใด ๆ ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของเรา ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบผ่านการส่งอีเมล (พร้อมแนบหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงภาพแคปเจอร์หน้าจอเนื้อหาที่มีการละเมิด และคำอธิบายการละเมิดที่เกิดขึ้น) มายังเราได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ถึง: บริษัท ไซเอนทิฟิก เทรดดิ้ง รีเสิร์ช จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่: 169/50 ถ.ประติพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

อีเมล: info@says.social

คุณรับทราบว่าการส่งอีเมลมายัง info@says.social หมายความว่า คุณกำลังเริ่มต้นกระบวนการทางกฎหมายโดยสุจริตและคุณเข้าใจว่าการแจ้งที่เป็นเท็จและ/หรือเป็นการหมิ่นประมาท อาจทำให้เกิดผลทางกฎหมายได้

 • สำหรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ คุณสามารถแจ้งให้จีมอล/เซย์โซเชียวทราบได้ที่ info@says.social

เพิ่ม Says ในหน้าจอหลัก